Postawa co to takiego jest ?
Co przychodzi Ci do głowy kiedy słyszysz to słowo?
Dla mnie postawa to jest wewnętrzne poczucie, które przejawia się zewnętrznym zachowaniem. Moja samoocena czyli to jak widzę samą siebie ma ogromny wpływ na moją postawę, to gdzie pokładam swoją nadzieję ,w co wierzę dzisiaj mnie formuje .Każda myśl kształtuje moje życie, to co myślę o innych kształtuje moją postawę wobec ludzi.
Problemy z naszą postawą wiążą się zazwyczaj z innymi ludźmi.
30 czerwca br. w Parkoszu / gmina Pilzno /odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem , ze społecznością lokalną, pod hasłem :
„Wspólna zabawa to integracji podstawa”
Spotkanie to pokazało jaką radością obdarzają osoby niepełnosprawne innych ludzi za odrobinę zainteresowania i uwagi .Przybyło wiele osób, był program artystyczny, wspólne występy, a wspólny konkurs plastyczny pokazał prawdziwą integrację z osobami niepełnosprawnymi .
Postawa ludzi którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia pokazała ze można wspólnie cieszyć się budować relację i więzi a na to patrzą nasze dzieciaki.
A jak to jest w naszym życiu codziennym ,czy my zauważamy obok siebie osoby „sprawne inaczej” słabsze, starsze – co widzą nasze dzieci ?
Czy widzą tylko idealny świat ,chronimy je naszą nadopiekuńczością .
Czy wiedzą że w życiu jest miejsce na niepełnosprawność ,starość,
bezdomność .
Moja ,Twoja postawa wobec innych ludzi, to formacja wrażliwości serca naszych dzieci.
Ile i w jaki sposób włożymy siebie ,w taką relację,
takie będą nasze dzieci w przyszłości.
Warto zatrzymać się w ciągu dnia i zobaczyć obok siebie drugiego człowieka,
wystarczy uśmiech, może życzliwe słowo.

Zadanie na dzisiaj: odpowiedz sobie czym jest dla ciebie szczęście? Kim jest dla mnie szczęśliwy człowiek? Po czym poznam że moje dziecko jest lub będzie szczęśliwym człowiekiem?