Moje wykształcenie

WSB–NLU NOWY SĄCZ

mgr w Zarządzaniu Strategicznym

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

studia podyplomowe –
RETORYKA /wydział polonistyki/

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH

studia podyplomowe
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Moje certyfikaty

PROROZVOJO

KOMPETENCJE COACHA

INSTYTUT PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ

trener w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów /program dla dzieci i młodzieży/

Wszechnica UJ

Szkoła Trenerów – kompetencje trenera

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI REALIZATOR SZKOŁY RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Część I, Część III „Jak rozmawiać z nastolatkami” /w trakcie certyfikacji/